DERİN KAZI-METRO KAZI HAFRİYATI
   Teleskopik bomlu ekskavatör ile tonajlarının elverdiği ölçülerde,diğer kazı makinelerinin ve ekskavatörlerin ulaşamadıkları derinliklerde çalışma olanağı sağlamakta,çok derin yada çok dar noktalarda bile etkin olarak kazı yapabilmektedir.Bu özellikleri sebebiyle derin kazı sahalarında hızlı ve ekonomik olarak çalışırlar.

   Derinlik limitleri arttırılabilir olduğu halde genellikle 20 metre dikey derinliğe sahip sahalarda etkin olarak çalışılabilir.

   Büyükşehirlerde ve yerleşimin sık olduğu alanlarda kurulan,çalışma sahasının elverişsiz olduğu şantiyelerde bile çok rahatlıkla kullanılır.Buna ek olarak teleskopik bomlu ekskavatör yüklemeyi doğrudan nakliye araçlarına yapabilmesi neticesinde en dar çalışma sahalarında bile etkin olarak çalışmaya imkan sağlamaktadır.

dikey kazı hafriyatı, derin kazı hafriyatı, şaft kazı hafriyatı, keson kuyu hafriyatı,dikey kazı nasıl yapılır, kiralık kepçe, teleskopik ekskavatör, teleskopik dipper, Derin Kazı Hafriyatı,Teleskopik kepçe ile tonajlarının elverdiği ölçülerde,diğer kazı makinelerinin ve ekskavatörlerin ulaşamadıkları derinliklerde çalışma olanağı sağlamakta,çok derin yada çok dar noktalarda bile etkin olarak kazı yapabilmektedir.Bu özellikleri sebebiyle derin kazı sahalarında hızlı ve ekonomik olarak çalışırlar.Derinlik limitleri arttırılabilir olduğu halde genellikle 20 metre dikey derinliğe sahip sahalarda etkin olarak çalışılabilir. Büyükşehirlerde ve yerleşimin sık olduğu alanlarda kurulan,çalışma sahasının elverişsiz olduğu şantiyelerde bile çok rahatlıkla kullanılır.Buna ek olarak Teleskopik kepçe yüklemeyi doğrudan nakliye araçlarına yapabilmesi neticesinde en dar çalışma sahalarında bile etkin olarak çalışmaya imkan sağlamaktadır,Akarsu-Gölet Temizliği,Ülkemizde son yıllarda artan enerji talebini karşılamak üzere akarsu bakımından zengin yurdumuzun pek çok yöresine Hidro Elektrik Santraleri(HES) inşaa edilmektedir.Bu çalışmalar beraberinde mevcut akarsuların ve göllerin islah edilmesini zorunlu hale getirmektedir. Akarsu,dere yatağı genişletme-derinleştirme-temizleme çalışmaları kapsamında Teleskopik Kepçe etkin olarak çalışabilmektedir.Yer yer su seviyesinden yüksek olan kıyılara sahip yada araç yoluna paralel olabilen akarsuların ve benzeri sebeplerle su yatağına erişim imkanlarının kısıtlı olduğu durumlarda bile sorunsuz olarak çalışabilirler.Dere Kumu Ocakları Bilindiği üzere yurdumuzda pek çok kum-çakıl ocağı yaygın olarak dere yatakları üzerine kurulmaktadır.Bu sebeple malzemenin akarsu yatağından çıkarılması konusunda pek çok iş makinesinin aksine Teleskopik Kepçe hareket kolaylığı sağlayabilmektedir.Teleskopik Kepçe ,genel maksatlı bir ekskavatörün çalışmasına göre tarama alanı ve derinlik sebebiyle  vazgeçilmez iş makineleridir.Mil Havuzu Temizleme Maden ocaklarının özellikle sulu eleme yapan sistemler için hazırlanan göletlerin zamanla toprak birikimi artmakta bu mil birikimi göletlerdeki su seviyesinin azalmasına yol açmaktadır.Periodik aralıklarla biriken mil çökeltisinin göletlerden uzaklaştırılması gerekmektedir.Teleskopik Kepçenin çok sık kullanıldığı bir durumdur.Teleskopik Kepçe yine akarsu çalışmalarında olduğu gibi etkin olarak hizmet verebilmektedir

goo.gl/zolPqJ facebook.com/edmakine twitter.com/edmakineed instagram.com/edmakine youtube.com/edmakine edmakine.sahibinden.com
   Copyright © 2014 Ed Makine Boğazköy İstiklal Mah. İsmet İnönü Cad. No:202-204 Arnavutköy / İSTANBUL
Tel: +90 212 472 79 80 Faks: +90 212 548 73 83
Site Creation Atılım Medya