LİMAN İÇİ DENİZ TARAMA
   Ed Makine, her türlü derinlikteki işlerinizi yapabilecek makina ve ekipmanlara sahip olup, deniz altındaki kum ve çamurların taranmasını, kayalık bölgelerin kırılarak bertaraf edilmesini, liman ve iskelelerde tarama yoluyla istenilen derinliğe ulaşmayı ve dere, akarsu yatakları ile göl ve göletlerde biriken materyallerin uzun bomlu ekskavatörlerimiz, amfibik ekskavatör ve su ekskavatörü ile taranmasını sağlamaktadır. 

akarsu-Gölet Temizliği,Ülkemizde son yıllarda artan enerji talebini karşılamak üzere akarsu bakımından zengin yurdumuzun pek çok yöresine Hidro Elektrik Santraleri(HES) inşaa edilmektedir.Bu çalışmalar beraberinde mevcut akarsuların ve göllerin islah edilmesini zorunlu hale getirmektedir. Akarsu,dere yatağı genişletme-derinleştirme-temizleme çalışmaları kapsamında Uzun Bom ekskavatör ile etkin olarak çalışabilmektedir.Yer yer su seviyesinden yüksek olan kıyılara sahip yada araç yoluna paralel olabilen akarsuların ve benzeri sebeplerle su yatağına erişim imkanlarının kısıtlı olduğu durumlarda bile sorunsuz olarak alışabilirler.Dere Kumu Ocakları, Bilindiği üzere yurdumuzda pek çok kum-çakıl ocağı yaygın olarak dere yatakları üzerine kurulmaktadır.Bu sebeple malzemenin akarsu yatağından çıkarılması konusunda pek çok iş makinesinin aksine Uzun bom ekskavatör ile hareket kolaylığı sağlayabilmektedir.Uzun bom ekskavatör ,genel maksatlı bir ekskavatörün çalışmasına göre tarama alanı ve derinlik sebebiyle  vazgeçilmez iş makineleridir.Uzun bomlu ekskavatörler özel işler için uygun olup çok yönlü bir iş makineleridir. Standard bomlu makineler için uygun olmayan derin kazı, kanal,dere ıslahı, nehir, göl, gölet temizliklerinde ve eğimli arazilerde,  kum ve çakıl çukurları kazma, drenaj kazıları için ideal makinelerdir.Dere Kumu Ocakları,Bilindiği üzere yurdumuzda pek çok kum-çakıl ocağı yaygın olarak dere yatakları üzerine kurulmaktadır.Bu sebeple malzemenin akarsu yatağından çıkarılması konusunda pek çok iş makinesinin aksine Teleskopik Kepçe hareket kolaylığı sağlayabilmektedir.Teleskopik Kepçe ,genel maksatlı bir ekskavatörün çalışmasına göre tarama alanı ve derinlik sebebiyle  vazgeçilmez iş makineleridir.Mil Havuzu Temizleme,Maden ocaklarının özellikle sulu eleme yapan sistemler için hazırlanan göletlerin zamanla toprak birikimi artmakta bu mil birikimi göletlerdeki su seviyesinin azalmasına yol açmaktadır.Periodik aralıklarla biriken mil çökeltisinin göletlerden uzaklaştırılması gerekmektedir.Teleskopik Kepçenin çok sık kullanıldığı bir durumdur.Teleskopik Kepçe yine akarsu çalışmalarında olduğu gibi etkin olarak hizmet verebilmektedir.


goo.gl/zolPqJ facebook.com/edmakine twitter.com/edmakineed instagram.com/edmakine youtube.com/edmakine edmakine.sahibinden.com
   Copyright © 2014 Ed Makine Boğazköy İstiklal Mah. İsmet İnönü Cad. No:202-204 Arnavutköy / İSTANBUL
Tel: +90 212 472 79 80 Faks: +90 212 548 73 83
Site Creation Atılım Medya